Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w naukach biologicznych lub biotechnologii lub stopnia magistra w naukach biologicznych lub medycznych
 • umiejętność prowadzenia prac badawczych potwierdzona publikacjami naukowymi lub czynnym udziałem w konferencjach naukowych
 • ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich
 • biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2;
 • w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej A2;

Mile widziane

 • 2. znajomość podstaw hodowli in vitro komórek zwierzęcych.
 • 1. zainteresowanie neurobiologią;

Zakres obowiązków

 • praca badawcza
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego;
 • dostęp do infrastruktury badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy
 • kopia dyplomu ukończenia studiów/doktora
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • oświadczenie stwierdzające, że URK będzie podstawowym miejscem pracy z chwilą podjęcia zatrudnienia;

Załączniki