Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
ogłasza
KONKURS na stanowisko
ASYSTENTA – 2 etaty
w Katedrze Strategii Marketingowych

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra nauk społecznych,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie certyfikatu B1,
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym w postaci artykułów naukowych, w tym artykułów w języku obcym. Osiągnięcia naukowe powinny być zbieżne z problematyką naukowo-badawczą Katedry Strategii Marketingowych,
 • gotowość do rozwoju naukowego i ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji,
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • legitymowanie się osiągnięciami organizacyjnymi polegającymi na uczestnictwie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną w zakresie marketingu i zarządzania marketingowego,
 • wiedza lub umiejętności, albo szczególne kwalifikacje istotne dla działalności badawczej i dydaktycznej,
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.).

Zakres obowiązków

 • rowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności katedry na studiach pierwszego i drugiego stopnia w szczególności z przedmiotów dotyczących marketingu, digital marketingu, strategii marketingowych, komunikacji marketingowej, zachowań nabywców, technik sprzedaży, zastosowania nowych technologii w marketingu, wykorzystania sztucznej inteligencji, VR,
 • prowadzenie badań naukowych w obszarze zachowań konsumentów, współczesnych koncepcji zarządzania i gospodarki cyfrowej,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Katedry Strategii Marketingowych, Instytutu Marketingu oraz UEP.

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE
 • DOFINANSOWANIE DO POSIŁKÓW
 • PARKING
 • OPIEKA MEDYCZNA

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dokumentów

Załączniki