Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • • specjalizacja w co najmniej jednym z obszarów: Bioinformatyka, Sieci komputerowe i systemy rozproszone, Programowanie systemowe i współbieżne

Mile widziane

 • mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych i dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka i/lub sztuczna inteligencja
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja skutkujących publikacjami i/lub patentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Poznańskiej
 • arkusz kwalifikacyjny

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Informatyki ul. Piotrowo 2