Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko:

Nauczyciel akademicki (asystent/ magister)

Pracownik dydaktyczny (umowa o pracę) dedykowany będzie kierunkowi: Język angielski w biznesie

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra (filologii angielskiej lub kierunku pokrewnego)
 • Doświadczenie dydaktyczne
 • Kompetencje cyfrowe, w tym umiejętność nauczania zdalnego
 • Dyspozycyjność

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego
 • Terminowe przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych zgodnie ze standardami Uczelni

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę na Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku i intensywnie rozwijającej się
 • Przyjazną i partycypacyjną kulturę organizacyjną oraz pracę z profesjonalnym zespołem organizującym dydaktykę
 • Możliwość angażowania się w projekty organizacyjne oraz społeczne
 • Rozwój warsztatu dydaktycznego oraz możliwość korzystania z dobrych praktyk Grupy UWSB Merito Poznań i włączenia się w inspirującą społeczność Uczelni
 • Możliwość rozwoju naukowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Aktualne CV
 • Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat
 • Wykaz doświadczenia praktycznego, zdobytego poza uczelnią
 • Kopie (ksero) dyplomów potwierdzające posiadane stopnie/ tytuły naukowe

Załączniki

Weź udział w rekrutacji