Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe zajęcia dydaktyczne.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • zainteresowania naukowe wiążące się z implementacją kompilatorów dla języków programowania w tym optymalizacji i transformacji kodu, technikami metaprogramowania oraz reprezentacji programów, kombinatoryką, teorią grafów i matematyką dyskretną
 • znajomość zagadnień algorytmów i struktur danych oraz systemów operacyjnych
 • duże doświadczenie w programowaniu w językach: C, C++, C#
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 • doświadczenie i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów informatyki w języku polskim i angielskim
 • przygotowanie i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych skoncentrowanych na zagadnieniach algorytmów i struktur danych, systemów operacyjnych oraz potencjalnie innych realizowanych w ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Inżynieria i Analiza Danych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75, pok. 17