Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Politechnika Poznańska, Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza poszukuje osób na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 2 etaty

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier
 • Znajomość zagadnień związanych z inżynierią środowiska
 • Znajomość tematyki związanej z ogrzewnictwem, ciepłownictwem, wentylacją i klimatyzacją
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Znajomość języka angielskiego, w tym specjalistycznego związanego z inżynierią środowiska

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań w zakresie: inżynieria środowiska; ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja

Oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej organizacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie kierowane do JM Rektora
 • CV
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
 • arkusz kwalifikacyjny
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • oświadczenie zgodnie z art 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kopia dyplomów

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Poznańska
  Dziekanat WISIE
  Piotrowo 5/ pok. 138
  61-138 Poznań