Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: KRAKÓW
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Stanowisko / grupa pracowników – asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Jednostka (miejsce wykonywania pracy) – Wydział Leśny, Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Dziedzina – Nauki rolnicze
Dyscyplina – Nauki leśne
Planowany okres zatrudnienia – umowa na okres próbny 2 letni z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 1 października 2024 r.
Wynagrodzenie – Regulaminu wynagradzania URK zał.1, https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_8_1_1_2020.pdf;
Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000001601.pdf

Nasze wymagania

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html
 • . wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa lub geodezji oraz ewentualnie kierunków pokrewnych
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim;
 • dorobek naukowy z zakresu geoinformatyki;
 • gotowość lub chęć rozwoju zawodowego w celu przygotowania i prowadzenia zajęć z geodezji leśnej, AutoCAD, budownictwa drogowego i przedmiotów pokrewnych. https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2227492,zarzadzenie-nr-92023-rektora-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-z-dnia-25-styczn.html
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, punktualność i obowiązkowość, chęć samodoskonalenia i rozwijania swoich kompetencji;
 • język angielski na poziomie B2 z chęcią rozwoju i samodoskonalenia językowego;

Mile widziane

 • znajomość oprogramowania ArcGIS i programów umożliwiających analizę danych przestrzennych i środowiskowych;
 • prawo jazdy kategorii B;

Zakres obowiązków

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość uzyskiwania dodatkowych środków z tytułu udziału w zadaniach i programach badawczych realizowanych w jednostce
 • pracę w dynamicznym zespole z miłą atmosferą
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego w tym uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach itp., dostęp do infrastruktury badawczej i wszelkiego rodzaju oprogramowania związanego z realizacją powierzonych zadań
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych
 • możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, dodatkowe świadczenia socjalne z godne z regulaminami wewnętrznymi URK.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV;
 • kwestionariusz osobowy; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/kwestionariusz_kandydat.pdf
 • kopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli aplikujący posiada;
 • list motywacyjny z informacją o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenie stwierdzające, że URK będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu; https://urk.edu.pl/zasoby/77/osw_podstawowe_msc_pracy.pdf
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
 • klauzula informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy; https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf
 • kopia uzyskanych certyfikatów szkoleń i kursów językowych i innych związanych tematycznie z wskazanymi kompetencjami w warunkach konkursu
 • Po rozstrzygnięciu konkursu kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia zobowiązany będzie do złożenia informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym na podstawie § 20 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika – do pobrania ze strony https://rps.ms.gov.pl/pl-pl/public#/

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  31-120 Kraków
  z adnotacją Konkurs Katedra Inżynierii Ekologicznej Hydrologii Leśnej pocztą elektroniczną na adres: wles@urk.edu.pl