Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Matematyki, w Instytucie Ekonomii Matematycznej, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra nauk matematycznych lub równorzędny,
 • znajomość algebry, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i równań różniczkowych,
 • wiedza w dyscyplinie matematyka, w tym znajomość zagadnień topologii,
 • płynna znajomość języka polskiego i języka angielskiego, w tym możliwość prowadzenia zajęć w tych językach,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 • publikacje naukowe w dyscyplinie matematyka.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe,
 • CV,
 • kserokopia dyplomu magisterskiego lub dokumentu równorzędnego,
 • wykaz publikacji
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy, dostępne na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe,
 • klauzula RODO dostępna na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 230.
  W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą należy je wysłać na adres:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  al. Niepodległości 162
  02-554 Warszawa