Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

WNS/24/2024
KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana
Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie
stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze Badań nad Edukacją

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej tytułu magistra pedagogiki lub dyscyplin pokrewnych;
 • • posiadanie co najmniej jednego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, znajdującym się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;

Mile widziane

 • • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.
 • • wiedza i doświadczenie w prowadzeniu działań profilaktycznych;

Zakres obowiązków

 • • ukończone szkolenia z zakresu pracy z emocjami i stresem
 • • doświadczenie w pracy z zakresu animacji czasu wolnego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza
  ul. Jerzego Waszyngtona 4/8 Częstochowa
  pok.307 Agnieszka Wolska