Asystent stanowisko dydaktyczne

Katedra Ekonomii
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Asystent w Katedrze Ekonomii na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym, pełny etat na czas nieokreślony, grupa pracowników dydaktycznych

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • Posiadanie kwalifikacji i udokumentowanego doświadczenia zawodowego na polu sektora finansów lub ekonomii
 • Posiadanie udokumentowanego publikacjami i czynnym udziałem w konferencjach dorobku naukowego. m pracy.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego zdobytego w szkole wyższej (w nauczaniu przedmiotów: rachunkowość, podstawy finansów, finanse publiczne, księgowość małych firm, metody wyceny projektów gospodarczych).
 • Posiadanie aktualnego zawodowego doświadczenia praktycznego na samodzielnym stanowisku w zakresie finansów sektora publicznego lub finansów przedsiębiorstw
 • Gotowości do podjęcia obowiązków dydaktycznych w AT w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 października 2024 r.
 • Deklaracji przyjęcia funkcji opiekuna praktyk studenckich na kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość.
 • Doświadczenia w pracy organizacyjnej w szkolnictwie wyższym
 • Deklaracji, że Akademia Tarnowska będzie podstawowym miejscem pracy

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie odbycie studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz innych studiów podyplomowych, szczególnie w obszarze finansów.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych w Katedrze Ekonomii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kserokopie potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wykaz dorobku dydaktycznego, naukowego, oświadczenie o pierwszym miejscu pracy w AT, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów