Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Malarstwa
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistry/a.
 • Dorobek artystyczny w zakresie sztuk wizualnych.
 • Zainteresowanie rozwojem naukowym.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem.
 • Obowiązki poza dydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry.
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie
 • Życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu/ ów ukończenia studiów magisterskich / doktoranckich
 • Kandydat w grupie badawczo-dydaktycznej powinien udokumentować pięcioletni znaczący dorobek naukowo-artystyczny
 • Oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu)
 • W przypadku obcokrajowców ubiegających się o zatrudnienie w ramach konkursu, wymagana jest znajomość języka polskiego

Załączniki