Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 2 etaty
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
w Instytucie Automatyki i Robotyki,
w Zakładzie Sterowania i Robotyki.
Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok.

Szczegóły w załączniku.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Wstępne doświadczenie w zakresie podstaw teorii sterowania, metod sterowania optymalnego oraz robotyki mobilnej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Politechniki Poznańskiej.
 • CV.
 • Zdjęcie.
 • Kwestionariusz osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowego dla pracownika.
 • Zał. nr 1.
 • Zał. nr 2.
 • Zał. nr 3.
 • Kopie dyplomów.
 • Opinia ze studiów.
 • Klauzula informacyjna.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a (pokój 20), 60-965 Poznań, kompletu wymaganych dokumentów.