Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Tytuł lekarza weterynarii; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy klinicznej w obszarze chirurgii i anestezjologia weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt towarzyszących; dobra znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu lekarza weterynarii
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: chirurgii i anestezjologii weterynaryjnej
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych
 • Autoreferat – opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 • Wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań