asystent

Wydział Chemiczny Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Szczegóły w załączonej ofercie pracy.