asystent

Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta badawczego w Technologii i Chemii Mięsa powinien posiadać tytuł zawodowy magistra. Od Kandydatki/Kandydata wymaga się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych, umiejętności przeprowadzania analiz fizyko-chemicznych żywności, doświadczenia w publikowaniu wyników badań w czasopismach naukowych, dobrej znajomości języka angielskiego oraz biegłej znajomości języka polskiego. Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium analiz chromatograficznych lub szkolenia z zakresu chromatografii.