asystent

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Muzycznej
Akademia Muzyczna w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
– Spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym
– Maja ukończone studia wyższe z wyróżnieniem na kierunku teoria muzyki
– Kształcą się na studiach III stopnia
– Wykażą się osiągnieciami artystycznymi/naukowymi (posiadają minimum jedna publikację)
– Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej (preferowane na uczelni wyższej)
– posiadają biegła znajomość języka obcego w mowie i w piśmie
Wykazują umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność
– posiadają umiejętność samodzielnego rozwiazywania powierzonych zadań i dyspozycyjność czasową.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki następujące dokumenty:
– podanie
– CV
– kwestionariusz osobowy
– dyplom ukończenia studiów magisterskich
– dokument potwierdzający kształcenie w ramach studiów III stopnia /doktoranckich
– informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomość języków obcych
– oświadczeni, że Akademia Muzyczna w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.