asystent

Wydział Mechaniczno-Elektryczny
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte