asystent

Instytutu Badawczo-Rozwojowego Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zapraszamy do składania dokumentacji konkursowe do dnia 20.11.2020 r.
1.Pocztą na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu 40-065 Katowice ul. Mikołowska 72A.
2.Pocztą elektroniczną: adres skrzynki Epuap: /AWF/Skrytka ESP
lub na adres mailowy: a.malecki@awf.katowice.pl / kadry@awf.katowice.pl /
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zakończone do 30 11.2020 r.