asystent

Wydział Lekarski II
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych