asystent

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Konkurs na stanowisko asystenta na zastępstwo.