asystent

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zapraszamy do składania ofert>
Dokumentację konkursową prosimy przesłać na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego (40-065), ul. Mikołowska 72A. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres rektorat@awf.katowice.pl, zeskanowane i podpisane
z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu do dnia 07.11.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zakończone do 30.11.2020 r.