asystent

Instystut Technologii Morskich
Akademia Morska w Szczecinie

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 12.09.2019 r.
LINK DO STRONY: https://www.am.szczecin.pl/wydzial-nawigacyjny/praca-na-wn/5218-konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-instytucie-technologii-morskich
SŁOWA KLUCZOWE: matematyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
 ukończone studia magisterskie na kierunku Nawigacja
 ukończone studia licencjackie na kierunku Matematyka lub ukończone studia podyplomowe dla nauczycieli – Matematyka
 dobra znajomość języka angielskiego
 bardzo dobra znajomość języka polskiego

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 4809758.