asystent

Faculty of Art, Pedagogical University of Cracow
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Dziekanat Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego ul. Podchorążych 2, pok. 179, do dnia 03.07.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca lipca 2019 r.
Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2019 r.