asystent

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.AS w Wałbrzychu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Kandydat powinien spełniać warunki zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ogłoszeniu konkursowym