asystent

Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko badacza/psychologa w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. POWR.02.10.00-00-9002/17. Termin nadsyłania dokumentów mija 16 stycznia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.

Zadania:
• Wsparcie w procesie przygotowania procedur badawczych;
• Rekrutacja uczestników do badań z próby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• Przeprowadzenie badań okulograficznych wraz z baterią testów wykonaniowych z dziećmi w wieku 5-15 lat z próby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• Statystyczna analiza danych i ich interpretacja;
• Udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Wymagania:
• Tytuł magistra psychologii;
• Doświadczenie w badaniach okulograficznych potwierdzone poprzez co najmniej 1 wystąpienie konferencyjne lub 1 publikację artykułu opartą na badaniach okulograficznych w ciągu ostatnich 3 lat;
• Potwierdzone doświadczenie w badaniach dzieci poniżej 10 roku życia;
• Zaawansowane umiejętności prowadzenia analiz statystycznych;
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• Umowę o pracę na okres 10 miesięcy w wymiarze 20 godzin tygodniowo;
• Wynagrodzenie 3710 PLN brutto miesięcznie;
• Możliwość rozwoju profesjonalnego i specjalistycznych treningów.

Wymagane dokumenty:
• CV naukowe zawierające w szczególności:
o dane projektów badawczych, w których kandydat(ka) brał(a) udział wraz z opisem roli w zespole i zakresu prowadzonych prac;
o listę publikacji lub wystąpień konferencyjnych.

Termin nadsyłania aplikacji: 16 stycznia 2019.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 stycznia 2019.

Aplikacje prosimy przesyłać poprzez LINK do strony jednostki (podany wyżej).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami