asystent

Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nazwa i opis projektu badawczego:
Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie
i poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny.
W projekcie badane będą uwarunkowania dobrostanu z obszaru cech osobowości, wartości oraz zaangażowania w działanie. Realizowane będą trzy badania: badanie ilościowe kwestionariuszowe, badanie eksperymentalne z interwencją oraz badanie z powtórzonym pomiarem. Mamy nadzieję odpowiedzieć na pytanie od czego zależy szczęście i czy pewne cechy lub systemy wartości sprzyjają dobrostanowi.

Zadania:
• Rekrutacja uczestników do badań
• Analizy danych i opracowywanie raportów z tych danych
• Działania organizacyjne
• Nadzór i/lub prowadzenie interwencji
• Udział w spotkaniach

Wymagania:
• Tytuł magistra w zakresie psychologii
• Zainteresowanie tematyką psychologii pozytywnej, szczęścia, osobowości i/lub wartości
• Znajomość metodologii i analizy danych (program SPSS, analiza ścieżek) i umiejętność samodzielnego uczenia się nowych analiz
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu interwencji, kompetencje komunikacyjne i diagnostyczne

Oferujemy:
• Umowę stypendialną na 20 miesięcy;
• Wynagrodzenie 4500 PLN miesięcznie;
• Udział w aktywności zespołu badawczego;
• Możliwość rozwoju profesjonalnego, w tym udział w konferencjach naukowych;
• Współautorstwo publikacji naukowych.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Aplikacje prosimy przesyłać poprzez stronę jednostki: https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/129-warszawa/18540-asystent-w-projekcie-badawczym-wydzial-psychologii