asystent

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu