asystent

Wydział Architektury i Wzornictwa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu