asystent

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych/Instytut Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach