asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Politechnika Poznańska

konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych