asystent

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
DATA OGŁOSZENIA: 29.06.2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 18.07.2018 r.
LINK DO STRONY: http://am.szczecin.pl/wydzial-nawigacyjny/praca-na-wn/4750-konkurs-otwarty-na-stanowisko-asystenta-w-instytucie-geoinformatyki-2
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, Instytut Geoinformatyki
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania konkursowe:
 stopień naukowy magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii
 umiejętność pracy z danymi pochodzącymi z lotniczego skaningu laserowego
 doświadczenie w realizacji prac i projektów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
 doświadczenie w wykonywaniu analiz przestrzennych GIS
 dobra znajomość programów ArcGIS, Global Mapper, Microstation, QuantumGIS, AutoCAD
 przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów geoinformatycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych;
 dobra znajomość języka angielskiego
 dobra znajomość języka polskiego

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej
w Szczecinie, pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2 , 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 4877177.