asystent

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Politechnika Białostocka

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.
Nauczanie przedmiotów związanych z projektowaniem konstrukcji budowlanych z betonu z wykorzystaniem technologii BIM. Wykonywanie badań naukowych z tematyki konstrukcji budowlanych. Znajomość i umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do projektowania i analizy naukowej konstrukcji budowlanych, typu Tekla Structures (Trimble), RFEM (Dlubal Software), Robot Structural Analysis (Autodesk). Wskazane jest doświadczenie zawodowe w projektowaniu konstrukcji budowlanych.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz predyspozycje do pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
– stopień zawodowy: mgr inż. budownictwa, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie
– wymagana znajomość programów komputerowych do projektowania i analizy konstrukcji budowlanych z zastosowaniem technologii BIM.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w języku polskim i angielskim z następujących przedmiotów: podstawy projektowania konstrukcji betonowych, podstawy mostownictwa, konstrukcje betonowe, wspomaganie komputerowe projektowania konstrukcji budowlanych (pracownia specjalistyczna), konstrukcje inżynierskie z betonu (pracownia specjalistyczna). Wykonywanie badań naukowych (doświadczalnych i analiz numerycznych) związanych z analizą konstrukcji budowlanych.
LINK DO STRONY www http://www.bip.pb.edu.pl