asystent

Katedra Organizacji i Zarządzania
Najnowsze ogłoszenia

Katedra Organizacji i Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry i Uczelni.
Numer referencyjny ogłoszenia: AS3/W8/12/2020
Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do strony:http://ofertypracy.pwr.wroc.pl/SitePages/szczegoly2.aspx?jobid=2844