asystent

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organixzacji
Najnowsze ogłoszenia

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry i Uczelni.

Numer referencyjny ogłoszenia: AS1/W8/12/2020

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do strony z ogłoszeniem: http://ofertypracy.pwr.wroc.pl/SitePages/szczegoly2.aspx?jobid=2841