asystent

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński

Przewiduje się zatrudnienie w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów, której działalność naukowa i dydaktyczna obejmuje m.in. zarządzanie finansów przedsiębiorstwa, finanse gospodarstw domowych oraz bankowość. Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.
Szczegóły w załączeniu.