asystent

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zapraszamy Państwa do składania dokumentacji konkursowej na stanowisko asystenta
(w grupie pracowników dydaktycznych) w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii Klinicznej Katedry Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych.

Dokumentację konkursową prosimy przesłać na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Dziekanat Wydziału Fizjoterapii (40-065), ul. Mikołowska 72A, do dnia 07.09.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zakończone do 15.09.2020r.