asystent

Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Matematyki

Obszary badawcze reprezentowane w Instytucie Matematyki obejmują (szczegóły na www.mat.univ.szczecin.pl):

• Teoria liczb i arytmetyczna geometria algebraiczna
• Geometria różniczkowa
• Analiza nieliniowa
• Teoria sterowania
• Funkcje analityczne
• Układy dynamiczne
• Teoria reprezentacji algebr
• Teoria funkcji rzeczywistych
• Analiza funkcjonalna

Oczekujemy, że nowo zatrudniony asystent będzie prowadzić badania pod kierunkiem jednego z samodzielnych pracowników Instytutu Matematyki.

Wykaz dokumentów:
• podanie skierowane do JM Rektora,
• życiorys naukowy
• odpis dyplomu magisterskiego
• wykaz ocen ze studiów
• egzemplarz pracy magisterskiej
• opinia promotora
• otwarty przewód doktorski z zakresu geometrii algebraicznej