asystent

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska