asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Politechnika Poznańska

konkurs na stanowisko asystenta bad. dydaktycznego