asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Politechnika Poznańska

konkurs na stanowisko asystenta bad. dydaktycznego

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.put.poznan.pl.