asystent

Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Angielskiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się posiadania doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia pisemnego i ustnego. Kandydat/ Kandydatka powinien wykazać się udokumentowanym dorobkiem pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim oraz doświadczeniem praktycznym z przekładu ustnego i pisemnego tekstów z różnych dziedzin, w szczególności: tekstów medycznych, prawniczych, naukowych i/lub literackich, a także znajomości języka specjalistycznego (język angielski w biznesie). Optymalnym Kandydatem/ Kandydatka będzie osoba posiadająca rozwijająca się naukowo w zakresie translatoryki, o udokumentowanym dorobku naukowym (publikacje, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych). Od Kandydata/ Kandydatki oczekuje się również zdolności organizacyjnych oraz promocyjnych.