asystent

Katedra Komparatystyki Literackiej
Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Komparatystyki Literackiej w zakresie literaturoznawstwa. Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonym formularzu