Asystent / adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Polsko-Japońska Akademii Technik Komputerowych
ogłasza nabór na stanowisko:
nauczyciel akademicki
asystent/adiunkt
w Katedrze Bioinformatyki Wydziału Informatyki
pensum dydaktyczne 240 godzin

Zadania/rola w zespole:
– przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki i systematyczne uaktualnianie ich treści w języku polskim i angielskim,
– przygotowywanie oraz prowadzenie projektów badawczych z zakresu bioinformatyki, biologii molekularnej, AI i innych,
– prowadzenie analiz danych z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych,, przygotowywanie publikacji naukowych i raportów,
– współudział w projektach badawczych i dydaktycznych Wydziału Informatyki,
– uczestnictwo w działaniach organizacyjnych Wydziału i Uczelni

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, biologii, biotechnologii, bioinformatyki lub dziedzin pokrewnych (zapraszamy do naszego zespołu badawczego kandydatów po doktoracie lub zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora w trakcie zatrudnienia),
 • doświadczenie w projektach badawczych lub badawczo-rozwojowych
 • znajomość narzędzi i technik bioinformatycznych
 • dyspozycyjność do realizacji zajęć dydaktycznych w dni powszednie i w weekendy, również w języku angielskim,
 • umiejętność pracy zespołowej w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej,
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2/C1
 • deklaracja, że PJATK będzie podstawowym miejscem pracy zgodnie z art. 120 pkt 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce.

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki i systematyczne uaktualnianie ich treści w języku polskim i angielskim,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie projektów badawczych z zakresu bioinformatyki, biologii molekularnej, AI i innych,
 • prowadzenie analiz danych z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych,, przygotowywanie publikacji naukowych i raportów,
 • współudział w projektach badawczych i dydaktycznych Wydziału Informatyki,
 • uczestnictwo w działaniach organizacyjnych Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i dopasowania do treści oferty,
 • dodatkowo płatny udział w projektach B+R, jeśli zostaną pozyskane,
 • dodatkowe wynagrodzenie za publikacje naukowe, dodatkowe wynagrodzenie za godziny dydaktyczne wypracowane ponad pensum,
 • pracę w nowoczesnym laboratorium analizy DNA,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego,
 • przyjazne środowisko pracy w dynamicznym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • kopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia/tytułu zawodowego/naukowego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Załączniki