Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa w Warszawie, Katedra Prawa Prywatnego
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: Asystent - 4 600 - 5 700 zł brutto; Adiunkt - 6300 - 8300 zł brutto; zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.
Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌
Dziekan‌ ‌Wydziału Prawa w Warszawie ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌Asystent(-tka)/Adiunkt (-tka)

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra lub stopień doktora w dziedzinie prawa;
 • Znajomość postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego i/lub handlowego;
 • Minimum 1,5 roku doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych);
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat);
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Posiadane nagrody i wyróżnienia za działalność naukową;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale Asystent - 4 600 - 5 700 zł brutto; Adiunkt - 6300 - 8300 zł brutto;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora.

Załączniki