Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał.

Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.

Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra prawa lub stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawa lub postępowania karnego (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 czerwca 2024 r.)
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego
 • Minimum 3 lata doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie zajęć ze studentami oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych)
 • Gotowość do pracy w dni powszednie i weekendy
 • Doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w co najmniej jednym z podanych obszarów: prawo karne, postępowanie karne
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych
 • Posiadanie dorobku naukowego w obszarze prawa lub postępowania karnego poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • Doskonalenie warsztatu badawczego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć
 • Organizacja procesu dydaktycznego
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale Adiunkt - 7 800 zł - 10 200 zł brutto Asystent - 5 800 zł - 7 400 zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe oferowane przez Uniwersytet SWPS dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu zawodowego (lub oświadczenia o planowanym terminie jego uzyskania wraz z informacją od promotora o stanie zaawansowania prac)

Załączniki