Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Ukończone studia na kierunku filologia polska.
 • Specjalizacja naukowa: stylistyka, lingwistyczna analiza dyskursu.
 • Udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie stylistyki i lingwistycznej analizy dyskursu (publikacje w punktowanych czasopismach, udział z referatami w konferencjach).
 • Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub otwarty/zaawansowany przewód doktorski.

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Udokumentowany udział w pracach zespołów badawczych.
 • Posiadanie doświadczenia jako nauczyciel akademicki.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału.
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć.
 • Prowadzenie działalności naukowej, publikowanie, uczestnictwo w konferencjach

Oferujemy

 • Stabilna praca w renomowanej uczelni publicznej.
 • Uposażenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania w UO.
 • Wsparcie administracyjne, biblioteczne i IT stanowiska pracy.
 • Dostęp do szkoleń z dydaktyki akademickiej.
 • Praca w zgranym, umiędzynarodowionym zespole.
 • Dostęp do dofinansowania wyjazdów konferencyjnych i mobilności Erasmus+
 • Dodatki zadaniowe za udział w projektach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu edukacji i zatrudnienia.
 • Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania.
 • Wykaz publikacji naukowych.
 • Dokumenty poświadczające wymagania i kryteria kwalifikacyjne.
 • Informacja o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej (w przypadku otwartego przewodu doktorskiego).
 • Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Opolski
  Sekretariat Instytutu Językoznawstwa
  45-040 Opole
  pl. Kopernika 11 p. 203
  do 23 maja 2024 r., do godz. 14.00