Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, nauki humanistyczne,
 • • kompetencje badawcze oraz umiejętność opracowywania danych z wykorzystaniem środków informatycznych
 • • kreatywność,
 • • umiejętności pracy w zespole,
 • • pożądana dobra znajomość edukacyjnego wykorzystania środków informatycznych, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
 • • doświadczenie zawodowe/dydaktyczne
 • • znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym, inny język kongresowy na poziomie podstawowym.

Zakres obowiązków

 • • realizacja zajęć z zakresu metodologii badań społecznych, metod statystycznych (opis statystyczny oraz wnioskowanie statystyczne), komputerowa analiza danych dla studentów I-go, II-go stopnia oraz pięcioletnich magisterskich,
 • • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów badawczych oraz projektów badawczo-wdrożeniowych
 • • przygotowywanie i publikowanie tekstów naukowych
 • • uczestnictwo w działalności naukowej i organizacyjnej Zakładu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i/lub dr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki