Asystent adiunkt

Katedra Informatyki
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wymagania:

• tytuł zawodowy magistra, preferowany stopień naukowy doktora,
• udokumentowane doświadczenie zawodowe i/lub naukowe z zakresu informatyki,
• brak zatrudnienia w innej uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
• gotowość do prowadzenia zajęć w języku polskim, ew. także w języku angielskim,
• pozytywne nastawienie i umiejętność pracy w zespole.