asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Uniwersytet Warszawski

 Konkursu otwarty na stanowisko asystenta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce

 Uniwersytetu Warszawskiego;

     do objęcia jeden etat od 1 października 2021