Asystent badawczy stanowisko badawcze

Uniwersytet SWPS Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 1740- 2310 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa projektu:

OBCT – Obesity: Biological, socioCultural, and environmental risk Trajectories

Opis:

Celem projektu „OBCT- Obesity: Biological, socioCultural, and environmental risk Trajectories” jest identyfikacja biopsychospołecznych czynników ryzyka dla występowania otyłości w populacjach, które charakteryzują się niską pozycją społeczno-ekonomiczną lub wykluczeniem społecznym. Realizowane zadania dotyczyć między innymi będą: (1) przeprowadzenia systematycznych przeglądów badań, dotyczących efektywności polityk prewencji i redukcji otyłości, dopasowanych do populacji o niskiej pozycji społeczno- ekonomicznej/ wykluczonych społeczności lokalnych; (2) przeprowadzenia systematycznych przeglądów badań nad barierami i czynnikami ułatwiającymi proces implementacji takich polityk; (3) konstrukcja narzędzi do wyboru polityk przez administrację lokalną, dopasowanych do potrzeb populacji wykluczonych lub z społeczności z niską pozycją społeczno-ekonomiczną.

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra psychologii;
 • Doświadczenie we współpracy w realizacji projektów badawczych finansowanych z krajowych lub międzynarodowych środków na naukę;
 • Zainteresowania naukowe w obszarze psychologii zdrowia;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • Płynna znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy.

Zakres obowiązków

 • współpraca w przygotowaniu dwóch systematycznych przeglądów badań;
 • systematyczne przeszukiwanie baz danych za pomocą słów kluczowych;
 • identyfikacja badań oryginalnych odpowiadających kryterium włączenia w badaniu;
 • kodowanie danych w badaniach oryginalnych;
 • opracowanie oceny tzw. risk of bias;
 • przygotowanie oceny jakości włączonych badań;
 • wstępne opracowanie wyników badań i przygotowanie opisu wyników systematycznych przeglądów.

Oferujemy

 • Umowa o pracę w wymiarze 0,30 etatu na okres 13 miesięcy;
 • Wynagrodzenie mieszczące się w przedziale 1740- 2310 złotych brutto;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z odniesieniem do powyższych kryteriów (prosimy wskazać źródło finansowania, numer projektu i kierownika projektu);
 • Kopia pdf dyplomu magistra psychologii;
 • List polecający od badacza, z którym kandydatka/kandydat współpracował w ramach projektu badawczego.