asystent – pracownik dydaktyczny

Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kandydat z tytułem magistra, najlepiej sinologii w specjalności nauczycielskiej, powinien wykazać się doskonałą znajomością języka chińskiego i dobrą znajomością drugiego języka; posiadać dużą praktykę pedagogiczną w zakresie nauczania języka chińskiego (najlepiej w polskiej lub zagranicznej szkole wyższej) oraz doświadczenie i predyspozycje organizacyjne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę malcehttps.